Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE)

Organisasjonen Women’s Health Organization of Ethiopia, WHAE, ble etablert i 2010 og godkjent av etiopiske myndigheter i 2011. Daglig leder er Hiwot Teffera. Den første lokale enheten var Chancho, som raskt fikk 50 medlemmer. De hadde som mål å nå de fattigste av de fattige, og særlig øke forståelsen av hvor viktig det er med informasjon om bl.a. helse. WHAE har enheter i 8 regioner i Etiopia, med 10 større foreninger. Disse er Chancho, Mekele, Hagere Selam, Dire Dawa, Addis Ababa, Assosa, Jimma, Debre Berhan, Wolkite og Harar. Sistnevnte er «vår» enhet og har 3 lokalforeninger. 

Etiopia er en av verdens fattigste stater, og er Afrikas nest mest folkerike stat med ca 118 mill. innbyggere, kun Nigeria har flere innbyggere. Borgerkrigen i nord preger landet sterkt, og landet er inne i en svært vanskelig tid, både økonomisk og mht. tilgang på grunnleggende tjenester. Myndighetene anklages for å bruke sult som våpen for å vinne krigen, men nekter for at de stopper nødhjelpsleveranser, og sier det er «sikkerhetsproblemer» som hindrer leveransene.. Konfliktene fører til økt spenning i landet, og det er svært vanskelige forhold for humanitære aktører og bistandsorganisasjoner. Vold og overgrep øker, og jenter/kvinner er særlig utsatt. Borgerkrigen skaper problemer for WHAES arbeid. Alle aktiviteter i Tigray-provinsen, som innbefatter Mekele og Hagere Salem, er stoppet, og det er ingen kontakt med medlemmene eller de ansatte, og WHAE har små – eller ingen- forventninger om å kunne jobbe i regionen kommende år. De opplever en voldsom inflasjon, prisene er steget med nesten 40%, og det er stor usikkerhet både hva gjelder mattilgang og regionens fremtid.

Koronaepidemien preger landet fortsatt, og den 3. bølgen med Deltaviruset forårsaket fulle sykehus og stigende dødstall, mellom 40 og 50 dødsfall daglig. (Antallet er antagelig mye større, da det er store mørketall). Det er stor vaksinemotstand (mye pga. frykt), men likevel få begrensninger i hverdagen. Kun ca. 3 mill. er vaksinert.

WHAES visjon er at enhver etiopisk kvinne skal få leve et sunt og rikt liv, og å øke kvinnenes deltagelse i landets utviklingsprosess, med fokus på utdanning og helse. De gjør en uvurderlig jobb i så måte. Av aktiviteter kan nevnes helseopplysning (spesielt for utsatte grupper), rengjøringskampanjer, spare- og lotteriprogram, info om kosthold og ernæring, hjemmehjelp-tjeneste, styrearbeid, hjelp til å opparbeide kjøkkenhager, spesielle prosjekt for jenter innen helseopplysning/-utdanning m.m.

Målet for helseopplysningsprogrammet for utsatte grupper er å hjelpe sanitetskvinner med store medisinske problemer til å få legehjelp/medisiner generelt, men spesielt nå under koronaepidemien, da mange har vært/er engstelige for å søke hjelp.  

Rengjøringskampanjene øker kvinnenes forståelse av hvor viktig det er å holde hjem og nærområde rent. Hvert år organiserer WHAE rundt tolv kampanjer i hvert område, og utstyr som munnbind, hetter, sko, koster, bøtter, såpe osv. blir delt ut til deltagerne.

Spare- og lotteriprogrammet er egentlig to typer spareprogram. Det ene er et rent spare-program hvor hver san.kvinne sparer det lille hun til enhver tid synes hun kan avse/spare, mens de i lotteriprogrammet kan betale 1 birr (19 øre) i loddpenger, og vinne nyttige ting som laken, krukker, ryer, tepper osv. Det er san.kvinnene selv som ved årets begynnelse bestemmer hva som skal være gevinstene på møtene det året.

Informasjon om kosthold og ernæring får san.kvinnene ved å delta på møter og demonstrasjoner som fokuserer på riktig ernæring og matsikkerhet, og ressurssvake familier får hjelp til å kunne velge mat som gir et bedre kosthold og derved bedre gekse,

Hjemmehjelptjenesten ble startet opp av foreningen i Chancho, som var den første til å sørge for slik hjelp til mennesker med HIV/AIDS. Ti sengeliggende kvinner som har HIV/AIDS og som også er svært fattige, blir tatt hånd om. Kvinnene plukkes ut med god hjelp av den lokale helsestasjonen. San.kvinnene stiller opp hver uke med levering av matvarer som hvetemel, matolje og melk, og nå under koronaepidemien også sanitærmateriell. De frivillige læres opp i hjemmehjelpsarbeidet, og blir utstyrt med engangshansker, munnbind, håndsprit og såpe. 

Kjøkkenhageprogrammet ble satt i gang for å bedre familienes kosthold og øke fokuset på matsikkerheten og fordelene ved egenproduserte grønnsaker. WHAE yter økonomisk hjelp til alle lokalforeningene, og kvinnene kan dyrke f.eks. tomater, salat, kål, rødbeter, løk etc.. En fordel er at mye av dette kan dyrkes i potter som ikke trenger så stor plass, så WHAE kjøper inn potter og hageredskaper også. Lokale hage-/landbrukssentre lærer også opp sanitets-kvinnene i grønnsaksdyrking.

De spesielle prosjektene som gjelder jenter og deres helse ble startet opp i 2019 for jenter mellom 14 og 18 år. Det startet i Addis Abbaba med 42 jenter, og i Mekele (28 jenter) og Hagere Salem (30 jenter), og det er sykepleiere som står for opplæringen. Målet er å styrke jentenes selvfølelse og helse, særlig innen det reproduktive området, og sanitetsbind, undertøy m.m. deles ut til jentene, slik at de kan gå på skolen mens de menstruerer. De blir også fulgt opp med hjemmebesøk og telefonsamtaler, med særlig fokus på å unngå kjønnsrelatert vold, og de blir også informert om hvordan man kan unngå koronasmitte. WHAE gir også hjelp til å øke jentenes kunnskap innen engelsk (både skriftlig og muntlig) og matematikk. Nærmere 100% av alle barn i Etiopia går på barneskolen, men kun 34% av jentene går på ungdoms-skolen. (36% av guttene). Kun 5% av alle jenter går på videregående (11% av guttene), og 48% av jentene kan ikke lese når de er 15 år. Kun 35% av universitetsstudentene er kvinner, og av professorer er tallet 11%.

Under dette punktet er det viktig å opplyse om følgende fakta: Gjennomsnittlig levealder for kvinner er 69 år. 74% av alle jenter og kvinner er blitt omskåret, og omtrent 47% av alle jenter mellom 15 og 19 år omskjæres årlig. Kun 28% av alle fødsler assisteres av sertifisert helsepersonell. Kun 29% bruker en form for prevensjon, og 80% av alle jenter mellom 15 og 19 år får barn. 40% av alle jenter gifter seg før de er 18 år. 20% av kvinnene rapporterer at partneren har utøvd vold mot dem de siste 12 månedene.

Til slutt vil vi nevne at koronaepidemien har forsterket vold, diskriminering og ulikheter for kvinner i hele verden, ikke minst i Etiopia. Jenter og kvinner er under økt risiko for vold og voldtekt, uønskede graviditeter og tvangsekteskap. Her er WHAEs hjelp uvurderlig. De setter også fokus på å styrke kvinnenes økonomiske uavhengighet, da kvinner har større utfordringer mht. tilgang til kreditt og markeder. Etiopia har hatt stor økonomisk vekst de siste årene, men den er nå noe svekket pga. konflikten i Tigrayprovinsen. 74-86% av kvinner mellom 15 og 54 år deltar i arbeidsmarkedet, men 23% av de kvinnene som jobber ansees som fattige.

Foranstående gir et lite innblikk i hvordan situasjonen fortonet seg for etiopiske kvinner høsten og vinteren 2021, og det er liten tvil om at WHAEs innsats betyr alt for mange fattige og utsatte kvinner og deres familier. I 2022 ønsker WHAE spesielt å øke og styrke kjøkkenprogrammet, og å gjøre jentenes opplysningsprosjekt til et fullverdig mentorprogram med opplæring i å ta styring over eget liv. De ønsker også å danne nye lokalforeninger i Addis Abbaba, Chancho, Jimma og Harar.

Nyttige informasjonskanaler

Facebook:
Whae Ethiopia
YouTube:
Women’s Health Assosiation of Ethiopia