This is some text inside of a div block.

Det er et behov for mer forskning på kvinnehelse. Fylkesstyret har derfor opprettet et stipend til en student på master i folkehelsevitenskap ved Høgskolen i Innlandet som forsker på våre interesseområder.

15/6/2021

Høyskole

Det er et behov for mer forskning på kvinnehelse. Fylkesstyret har derfor opprettet et stipend til en student på master i folkehelsevitenskap ved Høgskolen i Innlandet som forsker på våre interesseområder.

11. mai deltok Unni Tollan og Beathe Johansen i fylkesstyret på digitalt seminar med studentene om stipendet og N.K.S. som forskningsaktør.

Vi ble tatt godt i mot av professor Miranda Thurston. Hun sa at dette var en god mulighet for studentene og hun var positiv til å finne flere muligheter for videre samarbeid. Vi håper at dette vil bli et bidrag til mer kunnskap om folkehelse i Innlandet og hvordan folkehelseutfordringer kan løses.

Unni og Beathe syntes det var spennende og hyggelig og håper også at det blir flere anledninger til å snakke med studenter.

Bli medlem

Hvorfor bli en del av N.K.S.?

Er du opptatt av kvinnehelse og barns oppvekstsvilkår? Du kan være med å bidra til at barn får være med på meningsfulle aktiviteter, at det skapes sosiale møteplasser for eldre og at det forskes mer på kvinnehelse. Å være medlem hos oss gir mange spennende muligheter til å lære noe nytt og bidra med du kan.

Meld deg inn