This is some text inside of a div block.

Eldrehuset på Svullrya er et eksempel til etterlevelse. Det eies av en egen stiftelse, men Grue-Finnskog sanitetsforening er uvurderlige for driften.

15/6/2021

Eldrehuset

Eldrehuset på Svullrya er et eksempel til etterlevelse. Det eies av en egen stiftelse, men Grue-Finnskog sanitetsforening er uvurderlige for driften. I et lite lokalsamfunn hvor så vidt over 300 personer har postadresse Grue Finnskog, har foreningen 60 medlemmer.

Rundt det flotte felleslokalet er det mulig å leie egen bolig. I midten ligger et hyggelig uteområde. Her har Grue-Finnskog sine egne medlemsmøter, de lager mat som serveres og kjøres ut og de gjennomfører innendørs kløvertrim. I tillegg leier de lokaler på den gamle skolen hvor de har åpnet treningsstudio.

Bli medlem

Hvorfor bli en del av N.K.S.?

Er du opptatt av kvinnehelse og barns oppvekstsvilkår? Du kan være med å bidra til at barn får være med på meningsfulle aktiviteter, at det skapes sosiale møteplasser for eldre og at det forskes mer på kvinnehelse. Å være medlem hos oss gir mange spennende muligheter til å lære noe nytt og bidra med du kan.

Meld deg inn