Styremedlem/fylkesberedskapskontakt

Unni Tollan

Hvor lenge har du vært medlem i NKS?  

Fra april 2016

Hvorfor er du medlem i NKS?

Å være engasjert i en stor organisasjon med gode verdier og godt omdømme i samfunnet.

Hva er dine beste opplevelser fra NKS?

Lokalt har det vært en stor glede å være med og danne en lokalforening sammen med flotte damer, og det engasjementet vi opplever blant våre medlemmer.

Ved å samarbeide med andre lokale lag og foreninger, og ikke minst Ringsaker kommune, har vi blitt godt kjent i lokalmiljøet og blir regnet med som en part det er interessant å jobbe sammen med. Aktivitet er en suksess for å få nye medlemmer, og N.K.S. sitt fokus på kvinnehelse og forskning tiltrekker seg medlemmer som ønsker å støtte viktige saker.

Hvilke verv har du hatt?  

Lokallagsleder fra 2016 og styremedlem i Fylkesstyret fra 2017, Fylkesberedskapskontakt fra 2021

Hvorfor har du tatt på deg vervene?  

Trives med engasjement og ønsker å bidra for en organisasjon som betyr mye for mange. Gjennom å delta aktivt i styreverv har du en unik mulighet til å bli kjent med hele organisasjonen og være med å påvirke utviklingen, spesielt lokalt og på fylkesnivå.