Regnskapsfører

Tora Bjerknes

Hvor lenge har du vært medlem i NKS:

Fra 1975 (ikke vært aktiv hele tiden)

Hvorfor er du medlem i NKS:

Frivillig arbeid betyr fellesskap med andre, og er en fin mulighet til å bli kjent når man flytter til et nytt sted.

Hva er de beste opplevelser fra NKS:

Kurs, konferanser og møter hvor man treffer sanitetskvinner fra andre deler av landet, får inspirasjon og lærer mye.

Hvilke verv har du hatt:

Kasserer i min lokalforening Eidskog og kasserer i fylkesstyret Innlandet-Øst.

Hvorfor har du tatt på deg vervene:

Har hatt økonomi og regnskap som yrke, og synes det har vært spennende og interessant å bruke den kunnskapen i foreningsarbeid, og det er ingen aldersgrense i Sanitetsforeningen.