Styremedlem

Gunvor Bjerkli Sander

Hvor lenge har du vært medlem i NKS?  

Ca. 8-9 år

Hvorfor er du medlem i NKS?

Fordi N.K.S. jobber for kvinnehelse bl.a.

Hva er dine beste opplevelser fra NKS?

Opplevelser er mange. Samarbeid i det vi gjør er en viktig sak og alt vi bidrar med i lokalsamfunnet.

Hvilke verv har du hatt?  

Vært sekretær og nå leder.

Hvorfor har du tatt på deg vervene?  

Foreningen sleit med rekruttering i styret og jeg ble bedt om å ta vervet for at foreningen ikke skulle bli nedlagt.