Nestleder

Bente Sydtangen

Hvor lenge har du vært medlem i NKS?  

18 år

Hvorfor er du medlem i NKS?

Organisasjoners klare formål om å styrke kvinnehelse og bidra til trygg oppvekst hos barn og unge.

Hva er dine beste opplevelser fra NKS?

Regionale samlinger, landsmøte og styreverv

Hvilke verv har du hatt?  

Styremedlem i lokalforening og fylkesforening, nestleder fylkesforening.

Hvorfor har du tatt på deg vervene?  

Organisasjonsarbeid er spennende, man kan både bidra og påvirke i viktige saker.