Styremedlem

Beathe Johansen

Hvor lenge har du vært medlem i NKS?

3 år

Hvorfor er du medlem i NKS?

Jeg meldte meg inn fordi jeg syntes NKS hadde mange aktiviteter rettet mot å bedre kvinners livsvilkår. Deretter har jeg blitt bedre kjent med organisasjonen og lært at den er veldig allsidig. Medlemskapet har gjort at jeg har blitt kjent med andre mennesker over hele landet, jeg har lært mye om verv og organisasjonsarbeid, jeg har vært med på frivillige aktiviteter og jeg har fått mye nyttig påfyll om kvinnehelse.

Hva er dine beste opplevelser fra NKS?

Først og fremst alle jeg har blitt kjent med. Deretter er det alle mulighetene til å bli utfordret og prøve seg på nye oppgaver.

Hvilke verv har du hatt?

Styremedlem i NKS Innlandet-Øst

Hvorfor har du tatt på deg vervene?

Først så syntes jeg at det var veldig hyggelig å bli spurt og jeg så det som en mulighet til å prøve noe nytt. Det har vært veldig lærerikt og jeg får en kompetanse som jeg også kan ta med meg i arbeidslivet.