Styremedlem

Anne Hammer

Hvor lenge har du vært medlem i NKS?

Fra 2010  ble vervet på stand i Nittedal. Først bare medlem siden jeg var opptatt med jobb, flyttet til Ottestad og ble bedt om å ta verv i Hamar NKS, flyttet videre til Grue hvor jeg kjapt ble bedt om å ta verv.

Hvorfor er du medlem i NKS?

Interessert deres brede engasjementet.

Hva er dine beste opplevelser fra NKS?

Samhold.

Hvorfor har du tatt på deg vervene?

Fordi NKS har aktiviteter innen mange områder jeg synes er spennende.