Styreleder

Anita Hjelle

Hvor lenge har du vært medlem i NKS?

Jeg har vært medlem i N.K.S. siden 1994.

Hvorfor er du medlem i NKS?

Jeg brenner for N.K.S. sine saker og det N.K.S. står for, spesielt i lokalmiljøet.

Hva er dine beste opplevelser fra NKS?

Mine beste opplevelser fra N.K.S. er alt jeg har lært og alle fine folkene jeg har blitt kjent med rundt i det ganske land.

Hvilke verv har du hatt?  

I den forrige lokalforeningen jeg var med i var jeg kasserer i 9 år. Den ble nedlagt og jeg gikk over til ny lokalforening. Der har jeg vervet som nestleder nå på 2.året, i tillegg er jeg kasserer der.

Jeg kom inn i fylkesstyret i 2012, først som vara i 2 år. I 2014 ble jeg valgt inn som styremedlem, i 2015 som nestleder, og fra 2016 har jeg sittet som leder. Som fylkesleder blir jeg og en del av landsstyret i N.K.S.

Hvorfor har du tatt på deg vervene?  

Jeg er en person som nok har litt vanskelig for å si nei til nye utfordringer, ser på det å ha verv i en forening som en utfordring og en lærerik erfaring å ta med seg videre.