Lokallagsupport

En av fylkeslagets viktigste oppgaver er å støtte og motivere lokalforeningene i deres arbeid.

Vi kan bistå med både praktisk og organisatorisk støtte så vel som å være en sparringpartner i saker lokalforeningene ønsker å diskutere. 

I vår og sommer vil vi oppfordre til flere aktiviteter for å bedre barns vilkår under pandemien. I den forbindelse kan vi bistå med å finne nye aktiviteter, søke midler og opprette samarbeid med kommunen. 

Så snart det lar seg gjøre ønsker vi å reise rundt og møte lokalforeningene.

Ta kontakt med styret dersom du eller din forening har spørsmål. 

Kontakt oss