Interesseområder

Modig, nytenkende og likestilt

N.K.S. Innlandet-Øst sine interesseområder er forankret i Norske Kvinners Sanitetsforening sin strategiske plan «Modig, nytenkende og likestilt» for perioden 2018-2024 og gir føringer for områder vi prioriterer. Styret utarbeider hvert år en handlingsplan med mål og aktiviteter forankret i strategien.

Strategien inneholder tre prioriterte områder. Disse er:

Skape trygge lokalsamfunn
Bidra til en trygg og inkluderende oppvekst
Fremme kvinners helse og livsvilkår