Infomøte høsten 2015

Styret i N.K.S. Hedmark ønsker velkommen til

INFORMASJONSMØTE LØRDAG 7. NOVEMBER


På Scandic Elgstua hotell, Elverum

Fra kl 10.00 - 15.00

  • Ankomst kl 10.00 med registrering, kaffe og kringle.
  • Møtet starter kl 10.30.

Bjørn Ole Helliksen og Torbjørn Thomas Busæt fra N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Øst-Norge, kommer til oss for å fortelle som sitt arbeid på senteret. Senteret er et gratis lavterskeltilbud til pårørende til rusmiddelavhengige. Dets overordnede mål er å forebygge sosial isolasjon og helseskader ved å bidra til økt livskvalitet for pårørende.

  • Fylkesstyremedlem Grete Julsrud vil referere fra den nasjonale konferansen om skjønnhetstyranniet, "Perfekt og (p)syk!", som ble arrangert av N.K.S. i Oslo fredag 25/9-15.
  • Fylkesstyremedlem Bente Sydtangen vil fortelle om sin opplevelse av å delta på et N.K.S.-landsmøte for første gang.
  • Øvrig info fra fylkesstyret v/leder Ann-Kristin Aurland.

Det blir loddsalg i pausene og trekning på slutten av møtet. Lunsj fra 12.00 - 13.00.

DELTAKERPRIS KR 300,-. Betales kontant ved ankomst.

Påmelding innen onsdag 20. oktober til:

Ann-Kristin Aurland, tlf 62 88 84 66 på dagtid/97 68 14 57 på kveldstid, E-mail: a-aurla@online.no

VELKOMMEN!