Fylkestyret

Hvem vi er og hva vi gjør

En av fylkeslagets viktigste oppgaver er å støtte og motivere lokalforeningene i deres arbeid. Vi kan bistå med både praktisk og organisatorisk støtte så vel som å være en sparringpartner i saker lokalforeningene ønsker å diskutere.

I vår og sommer vil vi oppfordre til flere aktiviteter for å bedre barns vilkår under pandemien. I den forbindelse kan vi bistå med å finne nye aktiviteter, søke midler og opprette samarbeid med kommunen.

Ta kontakt med styret dersom du eller din forening har spørsmål.

Så snart det lar seg gjøre ønsker vi å reise rundt og møte lokalforeningene.