Folkehelsestipend

N.K.S. Innlandet-Øst masterstipend 

Folkehelse og frivilligheten hånd i hånd. Våre lokale sanitetsforeninger bidrar til meningsfulle aktiviteter og gode fellesskap for både medlemmer og lokalsamfunnet. Forskning av god kvalitet på ulike folkehelseområder er en forutsetning for videre utvikling av fagfeltet og tiltak. 

Tema og kriterier

N.K.S. Innlandet-Øst ønsker å bidra til et samarbeid mellom oss og folkehelsestudier og mer forskning på våre interesseområder lokalt. Vi deler derfor ut et stipend på 10 000 kr til en student på masterstudiet i folkehelse ved campus Elverum som skriver masteroppgave innenfor temaene: 

  • Fremme kvinners helse og livsvilkår
  • Bidra til en trygg og inkluderende oppvekst
  • Skape trygge lokalsamfunn

Studenten står fritt til å velge problemstilling selv og hvorvidt den skal ta utgangspunkt i fylke, by, bygd eller kommune i Innlandet. 

Studentene eier oppgaven og data slik det avtales med skolen. 

Søknad og utdeling

For å søke sender du et sammendrag av oppgaven (maks to sider) til nks.hedmark@gmail.com innen 01.07.21. 

Hvem som mottar stipendet avgjøres innen utgangen av juli og deles ut på jubileumsfeiringen vår 11.09.21. 

Den som får stipendet, må levere et kortfattet sammendrag (ca. ½ side) som N.K.S. Innlandet-Øst kan publisere på nett og i andre aktuelle sammenhenger. 

Det er ønskelig at studenten kan presentere funn dersom N.K.S. avholder kurs/seminar/konferanse hvor oppgavens tema er aktuelt. 

Spørsmål kan sendes til nevnte e-post eller rettes til styremedlem Beathe Johansen beatie@hotmail.no

Forskning på høyere nivå

På nasjonalt nivå har N.K.S egne forskningsfond innenfor kvinnehelse og barn og unge og gir hvert år mellom 7-11 millioner kroner til forskning innen disse områdene. N.K.S. er også godkjent søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam og kan søke om penger til prosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Du kan lese mer om dette på N.K.S. Forskning og utvikling